Advertisement
Focus Mode
  • wasd Mozgatás
  • space Ugrás
  • left mouse button Lövés
  • P
    Szünet és opciók

Nézd meg, hány hullámot bírsz ki ebben a viharos egyszemélyes céllövő játékban

x
x