Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Wykonaj czynność

Twoje zadanie jest proste: masz zapełnić 2/3 poziomu. Wciśnij lewy przycisk myszy, a pojawi się specjalna kula. Przestanie się ona powiększać, gdy puścisz przycisk myszy, gdy zetknie się z inną kulą lub gdy trafi w nią sprężynująca piłka.

x
x