Advertisement

  • move mouse Sikta
  • left mouse button Ta tag i/ät

Styr venus flugfällan säkert genom växthuset. Undvik farliga taggar och giftiga insekter.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer