Reklam
Focus Mode
  • left mouse button Sürükle ve dilimle

Farenin sol tuşunu basılı tutun ve şekli kesmek için fareyi sürükleyin. Herhangi bir engeli kesmekten kaçının ve dilimleri sınırlı sayıda tutmaya çalışın. Çubuk, işarete gelinceye dek kesmeye devam edin!

There are 3 awards in Fat Slice.

  • Fat Slice Gold
  • Fat Slice Silver
  • Fat Slice Bronze
View All Awards
x
x