Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przeciągaj i odcinaj

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuwaj wskaźnik, aby odcinać części figury. Unikaj przeszkód i staraj się wykonywać jak najmniejszą liczbę cięć. Tnij, aż pasek skróci się do wskazanej długości!

There are 3 awards in Fat Slice.

  • Fat Slice Gold
  • Fat Slice Silver
  • Fat Slice Bronze
View All Awards
x
x