Advertisement

  • arrows Flytta
  • space Skjut
  • M
    Missiler
  • B
    Precisionstyrda bomber (Smart bombs)

Försvara den allierade flottan och förstör alla fiender.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer