Advertisement

 • J
  Skjut
 • K
  Ducka
 • L
  Förmåga
 • J
  K
  Specialförmåga
 • wasd

There are 3 awards in Evil Darkness. View All Awards

 • Evil Darkness Bronze
 • Evil Darkness Silver
 • Evil Darkness Gold

Bara någon med dina magiska krafter kan bekämpa det onda mörkret som härskar över landet.

Add Evil Darkness to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer