Advertisement
Focus Mode
 • J
  Skjut
 • K
  Ducka
 • L
  Förmåga
 • J
  K
  Specialförmåga
 • wasd

Bara någon med dina magiska krafter kan bekämpa det onda mörkret som härskar över landet.

There are 3 awards in Evil Darkness.

 • Evil Darkness Gold
 • Evil Darkness Silver
 • Evil Darkness Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x