Advertisement

  • arrows Styr
  • space Aktivera sköld

Rädda alla de strandade soldaterna som är utspridda på fientligt mark och ta dem tillbaka till säkerhet.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer