Ad
Advertisement
Focus Mode
  • arrows Strzałki
  • space Aktywacja pancerza

Uratuj wszystkich żołnierzy, którzy utknęli na wrogim terytorium i zabierz ich bezpiecznie do bazy.

x
x