Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Klicka på korsningen för att byta riktning

Kontrollera järnvägsväxlarna för att styra tågen till sina rätta stationer, men se till att de kommer fram säkert utan att krascha.

There are 3 awards in Epic Rail.

  • Epic Rail Bronze
  • Epic Rail Silver
  • Epic Rail Gold
View All Awards
x
x