Advertisement

  • left mouse button Klicka på korsningen för att byta riktning

There are 3 awards in Epic Rail. View All Awards

  • Epic Rail Bronze
  • Epic Rail Silver
  • Epic Rail Gold

Kontrollera järnvägsväxlarna för att styra tågen till sina rätta stationer, men se till att de kommer fram säkert utan att krascha.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer