Advertisement

  • up Accelerera
  • right left Luta
  • X
    Boost

There are 3 awards in Earn to Die. View All Awards

  • Earn to Die Car 1
  • Earn to Die Car 2
  • Earn to Die Car 3

Fly från inkommande zombier i ett ökenlandskap där du förlitar dig på en serie fordon för att ta dig så långt du kan varje dag. Uppgradera ditt fordons vapen, bränsletank, motor och mer för att komma undan från de odöda varje dag. Ju längre du kommer, desto mer pengar tjänar du till uppgraderingar för din bil som hjälper dig komma lite längre nästa dag.

Hur långt kan du komma? Varva motorn och ta reda på det!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer