Advertisement

  • left right Flytta
  • up Hoppa
  • up up Dubbelhopp
  • right right left left Spring

There are 3 awards in Dream Tower. View All Awards

  • Dream Tower Bronze
  • Dream Tower Silver
  • Dream Tower Gold

Försök att nå toppen på det drömlika tornet för att nå stjärnorna. Samla diamanter och hoppa på monster!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer