Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch
  • up Skok
  • up up Podwójny skok
  • right right left left Bieg

Pokonaj wrogów, którzy stoją między Tobą, a gwiazdą na szczycie Dream Tower!

There are 3 awards in Dream Tower.

  • Dream Tower Gold
  • Dream Tower Silver
  • Dream Tower Bronze
View All Awards
x
x