Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right
  • space Slåss
  • up Hoppa
  • down Ducka

Är pennan mäktigare än svärdet? Ge liv till ditt klotter och bekämpa suddgummifienderna.

x
x