Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Ruch
  • space Walka
  • up Skok
  • down Unik

Czy ołówek silniejszy jest od miecza? Ożywiaj swoje rysunki i walcz z wrogimi gumkami do wycierania.

x
x