Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Chodzenie
  • space Walka
  • up Skok
  • down Kucnięcie

Czy ołówek może być silniejszy od miecza? Pokieruj swoim gryzmołem i stocz bitwę z wrogimi gumkami. Użyj klawiszy strzałek lub W, A, S, D, aby kierować postacią. Naciśnij spację, aby uderzyć. Do walki potrzebna jest energia.

x
x