Advertisement

  • space Deprem yaratmak için yere vur.
  • arrows Hareket et

There are 3 awards in Dino Quake. View All Awards

  • Dino Quake Bronze
  • Dino Quake Silver
  • Dino Quake Gold

En korkunç dinozorlardan biri olarak Mezozoik çağda ayağının altındaki yeri titret. Dino Quake senin sayende en korkulan sürüngenlerden biri haline mi gelecek yoksa soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca bir fosile mi dönüşecek?

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer