Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • space Uderz w podłoże, aby wywołać trzęsienie ziemi
  • arrows Ruch

Niech ziemia zadrży pod stopami najstraszniejszych dinozaurów Mezozoiku! Tylko od ciebie zależy, który wstrząs okaże się najstraszniejszym w erze wielkich gadów, a który przejdzie do historii.

There are 3 awards in Dino Quake.

  • Dino Quake Bronze
  • Dino Quake Silver
  • Dino Quake Gold
View All Awards
x
x