Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Detonera bomber
  • space Tryck två gånger och arrows för att flytta bomberna längs rälsen.

Hjälp Walter desarmera alla bomberna.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x