Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Detonera bomber
  • space Tryck två gånger och arrows för att flytta bomberna längs rälsen.

Hjälp Walter desarmera alla bomberna.

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.