Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch space Detonacja bomby space Naciśnij dwukrotnie i arrows, aby przesuwać bomby wzdłuż szyn.

Pomóż Walterowi rozbroić wszystkie bomby.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x