Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch space Detonacja bomby space Naciśnij dwukrotnie i arrows, aby przesuwać bomby wzdłuż szyn.

Pomóż Walterowi rozbroić wszystkie bomby.

x
x