Advertisement

  • move mouse Styr ubåt
  • left mouse button Skjut
  • space Skjut uppåt

Skjut på fiender ovan och under vattnet i detta ubåtsäventyr. Klara av nivåerna för slutligen ta dig in till förrådet.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer