Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Kasta is/ Sparka snöboll

Frys dina fiender med din vattenpistol och stoppa elakingarna från att förstöra julen!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x