Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch w lewo i prawo up Skok down Przysiad space Atak

Pomóż Davidowi odnaleźć zagubioną owieczkę i uniknąć spotkania z dzikimi zwierzętami

x
x