Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Klicka på knapparna för att välja dans, musik, dansgolv etc.

Kolla in Palins danssteg!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x