Advertisement

  • left mouse button Klikaj na przyciski, aby wybierać ruchy taneczne, muzykę, parkiet, itp.

Sprawdź, jak rusza się Palin!

Add Dancing Palin to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer