Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Clic pe butoane pentru a selecta mişcările, muzica, ringul de dans, etc.

Preşedintele Bush se sparge în figuri pe ringul de dans.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x