Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Klicka på knapparna för att välja dans, musik, dansgolv etc.

Få Tony Blair att dansa som du aldrig har sett honom göra förut.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x