Advertisement

  • left mouse button Klikaj na przyciski, aby wybierać ruchy taneczne, muzykę, parkiet, itp.

Spraw, aby Tony Blair wykonał taniec, jakiego dotąd nie widziano.

Add Dancing Blair to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer