Advertisement

  • space Wciśnij w odpowiednim momencie arrows or space Wciśnij w odpowiednim momencie

W odpowiednim momencie wciskaj spację, żeby zagrać melodię i zdobywać punkty. Im lepiej trafisz, tym więcej punktów otrzymasz.

Add Dance Planet to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer