Ad
Advertisement
Focus Mode
  • arrows Naciskaj je w odpowiednim momencie, aby wykonywać taneczne ruchy

Tańcz w rytm muzyki, aby uzyskać najwyższy możliwy wynik.

x
x