Advertisement

Latest

Focus Mode
  • left mouse button Klicka för att dra föremål till spelplanen och led mössen till osten.

Rädda alla mössen genom att visa dem vägen till osten.

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.