Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Klicka för att dra föremål till spelplanen och led mössen till osten.

Rädda alla mössen genom att visa dem vägen till osten.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x