Advertisement

  • left mouse button Trage

Chiar şi după ce ai învins şi capturat Arcturia, regele din Redvonia încă mai tânjeşte după alte castele. Se zvoneşte că regele Blutias a construit castele mai rezistente în arhipelagul de insule Crushtania. Regele din Redvonia le vrea distruse. Regele te-a trimis pe tine, Maestrul de Asedii şi pe Halgrim, cel mai bun zidar, pentru a aduna cele mai strălucite minţi din regat şi a distruge imperiul lui Blutias.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer