Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Klikaj na grupy kwadratów w tych
  • samych kolorach tak szybko, jak potrafisz.

Spróbuj jak najszybciej usunąć kwadraty.

x
x