Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Klikaj na grupy kwadratów w tych
  • samych kolorach tak szybko, jak potrafisz.

Spróbuj jak najszybciej usunąć kwadraty.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x