Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie left mouse button Naciśnij i przytrzymaj, aby strzelić

Pokonaj przeciwników, manewrując i blokując ich strzały.

x
x