Advertisement

  • wasd Flytta
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • space Kasta granat
  • Du kan också anpassa kontrollerna i "options".

Försvara de allierade från gisslet i europa. Kan du hejda fiendens invasion?

Add Commando to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer