Advertisement
Focus Mode
  • wasd Ruch
  • move mouse Celowanie
  • left mouse button Strzał
  • space Rzuć granat
  • Sterowanie można również zmienić w opcjach.

Broń aliantów przed nazistowską plagą. Czy powstrzymasz inwazję wroga?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x