Advertisement
Focus Mode
  • left right Sterowanie jednokołowcem.

Balansuj klaunami ustawionymi w wieżę na swoim jednokołowcu, aby wieża była jak najwyższa.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x