Advertisement

  • left mouse button Klicka och dra föremål

There are 1 awards in ClickPLAY. View All Awards

  • ClickPLAY Gold

Klicka eller dra föremål på skärmen för att lösa pusslet och hitta playknappen! Vissa pussel kräver att du flyttar/ drar föremål med din mus, andra att du klickar på dem i rätt ordning.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer