Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Klicka och dra föremål

Klicka eller dra föremål på skärmen för att lösa pusslet och hitta playknappen! Vissa pussel kräver att du flyttar/ drar föremål med din mus, andra att du klickar på dem i rätt ordning.

There are 1 awards in ClickPLAY.

  • ClickPLAY Gold
View All Awards
x
x