Advertisement

  • left mouse button Klicka på biten du vill flytta

Placera bitarna i rätt ordning för att återskapa den ursprungliga bilden.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer