Advertisement

  • left mouse button Pătratul pe care doreşti să îl muţi

Aşează piesele în ordinea corectă pentru a reconstrui imaginea originală.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer