Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Dra och kasta

Använd musen för att plocka upp bomberna och kasta dem för att explodera stjärnorna i varje nivå. Några nivåer innehåller föremål som du kan dra/ dubbelklicka!

There are 3 awards in ChuckaBOOM.

  • ChuckaBOOM Bronze
  • ChuckaBOOM Silver
  • ChuckaBOOM Gold
View All Awards
x
x