Advertisement

Ad
  • left mouse button Przeciągaj i rzucaj

There are 3 awards in ChuckaBOOM. View All Awards

  • ChuckaBOOM Bronze
  • ChuckaBOOM Silver
  • ChuckaBOOM Gold

Za pomocą myszy podnoś bombę i rzucaj nią, aby zniszczyć określony cel z gwiazd na każdym poziomie. Na niektórych poziomach znajdują się obiekty, które można przeciągać lub klikać dwukrotnie!

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer