Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Przeciągaj i rzucaj

Za pomocą myszy podnoś bombę i rzucaj nią, aby zniszczyć określony cel z gwiazd na każdym poziomie. Na niektórych poziomach znajdują się obiekty, które można przeciągać lub klikać dwukrotnie!

There are 3 awards in ChuckaBOOM.

  • ChuckaBOOM Bronze
  • ChuckaBOOM Silver
  • ChuckaBOOM Gold
View All Awards
x
x