Advertisement

  • left mouse button För att kontrollera Joe.

Vägled Joe runt ravinen och lista ut hur du ska ge staden vatten.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer