Advertisement

  • left mouse button Na krawędzi zielonego pierścienia, aby podskoczył

Zbierz białe kule za pomocą pierścienia, unikając kul czerwonych.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer