Advertisement

  • move mouse Sikta
  • left mouse button Klicka och håll ner för att svinga. Släpp för att släppa taget.

Hjälp dr Carter att vinna över den anfallande lavan och svinga honom till säkerhet i Cave of Despair.

Add Cave of Despair to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer