Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie left mouse button Kliknij i przytrzymaj, aby bujać się na biczu. Zwolnij, aby puścić.

Spraw, aby Dr Carter przedostał się przez lawę i dotarł do bezpiecznej kryjówki

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x