Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Sikta
  • space Ställ in styrka på din kanon

Bemanna försvarstornen! Krossa fiendens slott och bli herre över landet.

x
x