Advertisement

Activity

  • arrows Sikta
  • space Ställ in styrka på din kanon

Bemanna försvarstornen! Krossa fiendens slott och bli herre över landet.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer