Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Stop / Start / Przyspieszenie

Na tym skrzyżowaniu nie ma nagród za szaleństwo na drodze, kliknij, aby przyspieszyć, hamuj ostro lub odjeżdżaj, aby unikać kolizji.

There are 3 awards in Car Chaos.

  • Car Chaos Gold
  • Car Chaos Silver
  • Car Chaos Bronze
View All Awards
x
x