Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Flytta höger eller vänster
  • up down Ställ in kanon
  • space Skjut
  • Den vita cirkeln visar när kanonen är aktiv.

Bomber och granater! Spräng bort fiendernas båtar innan de skjuter dig.

x
x