Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Ruch w lewo i prawo up down Zmiana kątu działa space Strzał Białe kółko wskazuje, które działo jest aktywne

Użyj działa, aby posłać na dno statki wroga.

x
x