Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch w lewo i prawo up down Zmiana kątu działa space Strzał Białe kółko wskazuje, które działo jest aktywne

Użyj działa, aby posłać na dno statki wroga.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x